HOTĂRÂREA nr. 18 din 29 ianuarie 2020 privind aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special primar, gimnazial si profesional din judeţul Vrancea, pentru anul şcolar 2020–2021