HOTĂRÂREA nr. 18 din 10 februarie 2016 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziţii publice pentru obiectivul de investiţie „Construire pod din beton armat pe DJ 241 F peste râul Zeletin, km 12+060, sat Plăcinţeni, comuna Boghesti, judeţul Vrancea ”