Hotărârea nr. 179 din 15 octombrie 2020 privind Retragerea dreptului de administrare al S.C. Compania de Utilități Publice S.A. asupra bunului “Puț forat Marginea si rezervor de înmagazinare” aparținând domeniului public al județului Vrancea și transmiterea în domeniul public al UAT Jariștea