HOTĂRÂREA nr. 179 din 10 decembrie 2019 privind includerea în domeniul public al Județului Vrancea a trei imobile cu destinația de locuințe protejate situate în comuna Cîmpineanca, județul Vrancea și darea acestora în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea