Hotărârea nr. 177 din 6 septembrie 2022 privind „Solicitarea transmiterii unui teren în suprafață de 10.000 mp, identificat în CF nr. 67776 Focșani, din domeniul public al Municipiului Focșani în domeniul public al județului Vrancea”