HOTĂRÂREA nr. 177 din 21 decembrie 2018 privind îndreptarea erorii materiale survenite în Hotărârea Consiliului Judeţean Vrancea nr. 162/18.12.2018 privind aprobarea taxelor speciale pentru activităţile prestate de către Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vrancea pentru anul 2019