Hotărârea nr. 177 din 15 octombrie 2020 privind vânzarea prin licitație a deșeurilor feroase rezultate în urma demolării construcției C5 (rezervor, S.c.-28 mp) ce aparține domeniului privat al U.A.T Județul Vrancea, situat in incinta imobilului „Sediul Consiliului Județean-Prefectura Putna” din Municipiul Focșani, Str. Republicii nr. 71