HOTĂRÂREA nr. 177 din 10 decembrie 2019 privind aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local al comunei Poiana Cristei pentru anul 2019