HOTĂRÂREA nr. 176 din 21 decembrie 2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vrancea nr. 207/02.10.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare energetică şi măsuri conexe pentru DGASPC VN”, sat Petreşti, com.Vînători, judeţul Vrancea