Hotărârea nr. 175 din 15 octombrie 2020 privind Actualizarea Devizului general după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție ”Lucrări noi de consolidare a amprizei drumului si a zonei de siguranță aferente obiectivului de investiții” continuare de lucrări pentru modernizare DJ 205 D, Valea Sării-Năruja-Paltin-Brădăcești, km 0+000 – km 34+000, l=34,00 km”