Hotărârea nr. 172 din 15 octombrie 2020 privind Actualizarea Devizului general după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție „Consolidare si reabilitare pod zid/beton armat pe DJ 205 D, peste pârâul Chiosa la Paltin km. 20+105, conform H.G. nr. 540/2000, respectiv km. 19+200, conform ridicare topografica actualizata, comuna Paltin, judetul Vrancea”