Hotărârea nr. 170 din 15 octombrie 2020 privind Actualizarea Devizului general după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție ,,Construire pod din beton armat pe DJ 205D, peste torentul Adânc, km. 22+557, comuna Spulber, judeţul Vrancea”