HOTĂRÂREA nr. 17 din 28 februarie 2019 privind aprobarea documentației tehnice la faza: Nota conceptuala si Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204 D, peste râul Putna, in localitatea Vulturu, comuna Vulturu, km. 24+400”