HOTĂRÂREA nr. 17 din 10 februarie 2016 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziţii publice pentru obiectivul de investiţie „Construire pod din beton armat pe DJ 203H peste râul Râmnicu –Sărat, km.27+700, comuna Dumitreşti, judeţul Vrancea”