HOTARAREA NR. 168 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, la faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), Studii de teren (studiu geotehnic, studiu topografic, studiu hidrologic, studiu de trafic) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Gugeşti – Dragosloveni - Gura Caliţei – Dealu Lung – Tinoasa – Poeniţa - Dumitreşti cu conectivitate directa la reţeaua TEN–T”