HOTARAREA NR. 166 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, la faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), Studii de teren (studiu geotehnic, studiu topografic, studiu hidrologic, studiu de trafic) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Limită judeţ Buzău –Voetin – Sihlea – Obrejiţa – Tâmboieşti - Bordeşti cu conectivitate directa la reţeaua TEN – T”