HOTĂRÂREA NR. 165 din 31 iulie 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din Centrul Cultural Vrancea începând cu data de 1 iulie 2017