HOTĂRÂREA nr.165 din 28 octombrie 2019 privind: aprobarea revizuirii Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Social cu Destinație Multifuncțională ”Sf. Teodor” Focșani - Direcția Protecția Persoanelor cu Dizabilități și alte Persoane Vulnerabile din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea