Hotărârea nr. 165 din 11 august 2022 privind „Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii Consolidarea, modernizarea si dotarea imobilului ,,Casa Duiliu Zamfirescu” Com. Vîrteșcoiu, Judetul Vrancea, Cod LMI VN-II-B-21191”