Hotărârea nr. 164 din 11 august 2022 privind „Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții “Consolidare, Reabilitare, Extindere, Modernizare și Dotare Stadion Tineretului - str. Cuza Voda nr. 61”