HOTARAREA NR. 163 privind aprobarea Studiilor de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Instalare sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă pentru 11 centre de ocrotire şi îngrijire a copiilor, tinerilor, persoanelor cu dizabilităţi şi vârstnicilor”.