Hotararea nr.163 din 24 septembrie 2020 privind actualizarea Devizului general după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție “Construire pod peste paraul Alba pe DJ 205K, km. 0+350 conform HG 540/2000 respectiv 0+588 conform ridicare topografica actualizata, sat Marasesti, comuna Racoasa, judetul Vrancea