HOTARAREA NR. 161 privind neexercitarea dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului monument istoric Casa Apostu, cod LMI VN-II-m-B-06532, din oraşul Odobeşti, str. Libertăţii nr. 51 aflat în proprietatea domnului/doamnelor Apostu Alexandru, Apostu Maria, Apostu Aurora-Emilia, Jabă Elena