Hotărârea nr. 161 din 7 iulie 2022 privind ,,Actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ,,Construire pod peste paraul Domosita pe DJ 119 C km. 12+631, sat Anghelesti, comuna Ruginesti, judetul Vrancea”