HOTĂRÂREA nr. 161 din 28 octombrie 2019 privind asigurarea contribuţiei proprii, a cheltuielilor neeligibile, a costurilor de sustenabilitate, desemnarea persoanei împuternicite să semneze cererea şi convenţia de finanţare aferente Programului de Interes Naţional (PIN) 2019: “Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi”, prin înfiinţarea în Comuna Coteşti, Judeţul Vrancea, a 4 Locuinţe Protejate şi şi un centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati „