HOTĂRÂREA nr. 16 din 28 februarie 2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza Expertiza tehnica, Studii de teren (studiu geotehnic, studiu topografic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205L, peste râul Putna, in localitatea Coza, comuna Tulnici, km 19+200”