Hotărârea nr. 16 din 25 ianuarie 2022 privind „Actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului Vrancea”