Hotărârea nr. 16 din 2 februarie 2023 privind „ Elaborarea documentației necesare pentru proiectul „Dotarea școlilor speciale din subordinea Consiliului Județean Vrancea, a cabinetelor de asistență psihopedagogică din cadrul CJRAE și a Palatului Copiilor cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale”, în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 15 – Educație”