HOTARAREA NR. 159 privind aprobarea modelului acordului prealabil, al autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului judeţean şi al contractului cadru de utilizare a zonei drumului judeţean