Hotărârea nr. 159 din 7 iulie 2022 privind ,,Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat peste calea ferată Adjud-Bacău pe DJ 119J, km.1+500, municipiul Adjud, judeţul Vrancea”