Hotărârea nr. 159 din 21 iulie 2021 privind „Incheierea Protocolului între Administrația Bazinală de Apa Siret și Unitatea Administrativ-Teritoriala Județul Vrancea prin Consiliul Județean Vrancea pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204 D, peste râul Putna, în localitatea Vulturu, comuna Vulturu, km. 24+400” , județul Vrancea”