Hotărârea nr. 159/21.06.2024 privind “Aprobarea modelului de protocol de finanțare încheiat între U.A.T. Județul Vrancea și beneficiarii finali în vederea implementării și derulării Programului multianual privind finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism pentru perioada 2024-2027”