Hotărârea nr. 158/21.06.2024 privind „Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 94/05.05.2022 privind transmiterea din administrarea Consiliului Județean Vrancea în administrarea Consiliului Local Suraia a sectorului de drum județean DJ 204D de la km 13+850 la km 16+800, situat în intravilanul comunei Suraia”