Hotărârea nr. 157/3.07.2023 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Reabilitare si modernizare DJ 205L, sector DN 2D-Negrilești, km.18+152-km. 21+552, L=3,40km., comuna Negrilești, județul Vrancea”