HOTĂRÂREA nr. 156 din 22 noiembrie 2018 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata şi a sumelor din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019 şi estimativ pentru anii 2020 - 2022 alocate judeţului Vrancea