HOTARAREA NR. 155 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017 pentru funcţiile publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea, din instituţiile subordonate (Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vrancea şi Camera Agricolă Judeţeană Vrancea) şi centralizat la nivelul ordonatorului principal de credite