HOTĂRÂREA nr. 155 din 28 octombrie 2019 privind transformarea unui post din statul de funcții al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea