HOTĂRÂREA nr.153 din 28 octombrie 2019 privind aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local Focșani pentru anul 2020