Hotărârea nr. 153 din 16 iunie 2022 privind ,,Actualizarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții ,,Amenajarea Centrului Comunitar de Servicii Copii cu Dizabilități", sat Petrești, comuna Vînători, județul Vrancea