HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 noiembrie 2018 privind aprobarea contributiei D.G.A.S.P.C. Vrancea in procent de 2% din valoarea estimata a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului „TEAM-UP:Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor”, Cod ID MYSMIS 127169, depus in cadrul Programului Operational Capital Uman, Apel de proiecte POCU/480/4/19