Hotărârea nr. 152/21.06.2024 privind “Valorificarea prin vânzare la licitație a masei lemnoase pe picior aferentă unui număr de 147 arbori cu un volum brut total de 408,32 m.c.”