Hotărârea nr. 151 din 16 iunie 2022 privind ,,Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean dintre localitățile Gologanu-Slobozia Ciorăști-Cotești, cu conectivitate directă la rețeaua TEN-T", cod SMIS 108701