Hotărârea nr. 151/21.06.2024 privind „Aprobarea redistribuirii fondurilor prin virări de credite bugetare în cadrul programelor aceluiași capitol, respectiv între proiectele înscrise în programul de investiţii publice al bugetului local (sursa A) pe anul 2024, la capitolul 84.02.03.01. ”Drumuri și poduri”, fără influență asupra bugetului”