HOTARAREA NR. 150 privind aprobarea Procesului Verbal de delimitare a terenului situat în Panciu, Str. Florilor aferent construcţiilor şi a accesului la acestea, in vederea actualizarii cartii funciare