HOTARAREA NR. 149 privind aprobarea Procesului Verbal de delimitare a terenului situat în Focşani, str. Milcov nr. 40, aferent construcţiilor şi a accesului la acestea, in vederea actualizarii cartii funciare