HOTĂRÂREA nr. 149 din 2 noiembrie 2018 privind: aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Consiliul Judeţean Vrancea în vederea derulării la Focşani, în perioada 3-4 iunie 2019, a evenimentului ”Reuniunea directorilor generali din cadrul Reţelei Europene pentru Administraţie Publică – European Union Public Administration Network”