HOTARÂREA nr. 148 din 28 octombrie 2019 privind constatarea încetarii de drept a calitatii de consilier judeţean a domnului Irimia Cristinel