Hotărârea nr. 148 din 27 august 2020 privind trecerea imobilului “Pod beton armat peste pârâul Alba la Răcoasa pe DJ 205K, km 0+350 L=22,00 m BA/L” din domeniul public în domeniul privat al Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea, în vederea demolării