Hotărârea nr. 147 din 21 iulie 2021 privind „Transmiterea din domeniul public al UAT Judetul Vrancea in domeniul public al UAT Comuna Naruja a imobilului “Spital Naruja”