HOTĂRÂREA nr.147 din 2 noiembrie 2018 privind: stabilirea venitului anual din cedarea folosinţei bunurilor în situaţia în care arenda se exprimă în natură, prin modificarea preţului produselor agricole/kg, pe anul 2019